Registrului pentru consemnarea…

propunerilor,sugestiilor sau opiniilor cu privire…

Registrul pentru evidenta…

proiectelor de hotarâri transmise spre adoptare Co…

Registrului privind înregistrarea…

refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza Hotăr…

Registrul pentru evidența…

dispozițiilor emise de Primarul comunei Re…

Registrul pentru evidenta…

proiectelor de dispozitii ale primarului Comunei…

Registrul pentru evidenta…

hotarârilor Consiliului Local al Comunei R…