Registrul pentru evidenta…

proiectelor de hotarâri transmise spre adoptare Co…

Registrul pentru evidenta…

proiectelor de dispozitii ale primarului Comunei…

Registrul pentru evidenta…

hotarârilor Consiliului Local al Comunei R…

Registrul pentru evidența…

dispozițiilor emise de Primarul comunei Re…

Registrului pentru consemnarea…

propunerilor,sugestiilor sau opiniilor cu privire…

Registrului privind înregistrarea…

refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza Hotăr…