Declaratii

proiectelor de hotarâri transmise spre adoptare Consiliului Local

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarâri transmise spre adoptare Consiliului Local

Declaratii

refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza Hotărârile Consiliului local al comunei / Dispozițiile emise de Primarul comunei

Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna /  contrasemna / aviza Hotărârile Consiliului local al comunei  / Dispozițiile emise de Primarul comunei

Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna /  contrasemna / aviza Hotărârile Consiliului local al comunei  / Dispozițiile emise de Primarul comunei

Declaratii

proiectelor de dispozitii ale primarului Comunei

Registrul pentru evidenta proiectelor de dispozitii ale Primarului Comunei

Registrul pentru evidenta proiectelor de dispozitii ale Primarului Comunei

Declaratii

hotarârilor Consiliului Local al Comunei

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei