Declaratii

proiectelor de hotarâri transmise spre adoptare Consiliului Local

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarâri transmise spre adoptare Consiliului Local