Declaratii

proiectelor de dispozitii ale primarului Comunei

Registrul pentru evidenta proiectelor de dispozitii ale Primarului Comunei

Registrul pentru evidenta proiectelor de dispozitii ale Primarului Comunei