Declaratii

hotarârilor Consiliului Local al Comunei

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei