Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Jegălai, județul Călărași pe anul 2022, precum și estimările pe anii 2023- 2025

File Name: H.12-2022.docx
File Size: 118.01 KB
File Type: application/msword
Hits: 4 Hits
Created Date: 04-04-2022
Last Updated Date: 04-04-2022