Privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a islazului comunal, categoria de folosință arabil, în suprafață de 9,4675 ha aflat în domeniul privat al comunei Jegălia

File Name: H.19.docx
File Size: 156.89 KB
File Type: application/msword
Hits: 6 Hits
Created Date: 04-04-2022
Last Updated Date: 04-04-2022