Registru dispozitii Primar
243
09-11-2020
Privind punerea în aplicare a mandatelor de executare ?i a sentin?elor penale ce au ca obiect sanc?iunea prest?rii unei munci în folosul comunit??ii