Registrul hotararilor
5
Privind aprobarea închirierii unui teren în suprafa?? de 541 mp
20.01.2020
6726
Voturi