Registrul hotararilor
6
Privind aprobarea realiz?rii obiectivului de investi?ii Reabilitare, moderniyare, extindere ?i dotare C?min cultural Jeg?lia
20.01.2020
Voturi