Registrul hotararilor
8
Privind transformarea unei func?ii publice vacante de execu?ie ?i aprobarea ?tatului de func?ii
19.02.2020
823
Voturi