Hotarari 2022

Privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Jegălia
 112.54 KB
 04-04-2022
Download ( docx )
Privind aprobarea Statutului Comunei Jegălia, Județul Călărași
 109.94 KB
 04-04-2022
Download ( docx )
Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
 111.84 KB
 04-04-2022
Download ( docx )
Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri edilitar-gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat
 132.51 KB
 04-04-2022
Download ( docx )
Privind aprobarea Raportului de evaluare a activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Comunei Jegălia în anul 2021
 108.66 KB
 04-04-2022
Download ( docx )
Privind aprobarea Raportului de evaluare a activității Comisiei pentru probleme de apărare a Comunei Jegălia pe anul 2021
 119.36 KB
 04-04-2022
Download ( docx )
Privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul al IV-lea anul 2021
 119.59 KB
 04-04-2022
Download ( docx )
Privind aprobarea contului de execuție, parțial , pe trimestrul IV anul 2021
 110.3 KB
 04-04-2022
Download ( docx )
Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice pentru luna decembrie 2021
 113.18 KB
 04-04-2022
Download ( docx )
Privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul al II-lea al anului 2021
 113.27 KB
 04-04-2022
Download ( docx )
Privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Jegălia în vederea exercitării atribuțiilor Ecomanagement Salubris
 107.02 KB
 04-04-2022
Download ( docx )
Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Jegălai, județul Călărași pe anul 2022, precum și estimările pe anii 2023- 2025
 118.01 KB
 04-04-2022
Download ( docx )
Privind nominalizarea de către Consiliul local al comunei Jegălia a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluator în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general al comunei Jegălia
 106.17 KB
 04-04-2022
Download ( docx )
Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2022
 112.81 KB
 04-04-2022
Download ( docx )
Privind aprobarea participării UAT Comuna Jegălia la Programul privind reducerea emisiilor de gazecu efect de seră în transporturi
 129.48 KB
 04-04-2022
Download ( docx )

Cauta dupa titlu

Ultimele documente

D213-2023
8 Downloads
104.53 KB
D212-2023
9 Downloads
111.04 KB
D211-2023
9 Downloads
107.12 KB
D213-2023
9 Downloads
104.53 KB
D211-2023
10 Downloads
107.12 KB
@2022

Meniu